Watersnoodramp anno nu

Tranen op het Land – Erik Driessen Dijkgraaf Hetty Klavers van waterschap Zuiderzeeland verstuurde gisteren onderstaande tweet over de watersnoodramp van ...